gala

Onderzoek

Aanpassingen competitie naar aanleiding van de enquêtes

In 2010 is er een onderzoek gestart naar klanttevredenheid van de deelnemers van de nationale beachvolleybalcompetitie. Na seizoen 2010 en 2011 is er een enquête gehouden. Rond de 50 procent van de deelnemers heeft deelgenomen aan de enquête.

Naast het feit dat veel beoordelingen in 2011 verbeterd zijn, is de belangrijkste conclusie van de enquête dat er nog ontevredenheid bestaat over het competitiesysteem (p/d, ranking, plaatsing, seeding). De meerderheid van de deelnemers vindt niet dat het huidige competitiesysteem de juiste krachtverhoudingen tussen de teams weerspiegelt.

Vanwege het belang voor iedereen dat er een goed competitiesysteem is, heeft de Nevobo er voor gekozen dit seizoen geen ad hoc oplossingen te bedenken om te voorkomen dat de reglementen nog meer een opeenstapeling wordt van aanpassingen. De Nevobo gaat aan de slag met een structurele oplossing voor volgend jaar. Hierbij worden de conclusies uit de enquête meegenomen.

Acties n.a.v. adviezen klanttevredenheidsonderzoek 2011

 • De Nevobo gaat aan de slag om een structurele oplossing te ontwikkelen voor het competitiesysteem (p/d, seeding, plaatsing, ranking).
 • Er worden een aantal acties ondernomen (w.o. nieuwe netten) om de velden van de 2de en 3de divisie te verbeteren.
 • Het aantal volledige competitieronden wordt verhoogd door de toevoeging van toptoernooien in de weekenden dat er geen eredivisietoernooi georganiseerd kan worden door een promotor.
 • De deadlines worden van 18.00 uur naar 15.00 uur verschoven om betere communicatie met de competitieleiding mogelijk te maken, en om eventuele correcties meteen te kunnen uitvoeren.
 • Het sanctiebeleid wordt aangescherpt in die situaties dat de speelvreugde van deelnemers en de eerlijkheid van de competitie nadelig beïnvloed worden door onreglementaire gedragingen van spelers/teams.
 • De competitieleiding zal het aantal uitzonderingen op de reglementen verder terugdringen zonder hierbij de redelijkheid uit het oog te verliezen.
 • Het niveau van het zelf fluiten van wedstrijden door deelnemers in de 2de en 3de divisie wordt getracht te verhogen door informatieverstrekking over de belangrijkste spelregels.
 • Op alle niveaus wordt in principe met hetzelfde wedstrijdsysteem met 2 gewonnen sets gespeeld. Wel kan het soms in het belang van betrokkenen zijn hierop een uitzondering te maken.
 • Richtlijn is dat de conceptkalender in januari/februari wordt gepubliceerd en de definitieve kalender uiterlijk 1 april.

Na de eerste enquête waren al de volgende veranderingen vóór seizoen 2011 toegepast:

 • minimaal 3 wedstrijden per team op alle niveaus (uitzonderingen lokale situatie)
 • promotie direct het daaropvolgende weekend
 • verbetering instroom door uitbreiding van het aantal divisies
 • meer spreiding van de toernooien over het hele land
 • duidelijker communicatie van ‘nieuws’ via de website
 • meer openheid over de indeling van de competitie omtrent correcties en uitzonderingen
 • aanmeldtijd 30 minuten voor de wedstrijd i.p.v. 60 minuten
 • verkorte toelichting op de reglementen voor deelnemers

Er is een bestand beschikbaar waarin de verbeterpunten die ten grondslag liggen aan de acties verder genuanceerd en toegelicht worden. Vorig seizoen hebben we een vergelijkbaar bestand gepubliceerd.