gala

Wildcards

Wildcards
Voor de eredivisie, eerste divisie, tweede divisie en derde divisie kan de Organisator wildcards verstrekken. Wildcards kunnen aangevraagd worden door de Promotor of door deelnemers. De Promotor zorgt voor de organisatie op de locatie, namens de Nevobo: voor de eredivisietoernooien is dit Music and Sports, voor andere toernooien word dit o.a. door lokale partijen ingevuld.

Aantal
Voor de eredivisie kunnen maximaal 2 wildcards per toernooi verstrekt worden. Voor de eerste, tweede en derde divisie zijn dit er eveneens 2 per toernooi, tenzij er (zoals op Ameland) maar een toernooi is: dan zijn het er 3. Per seizoen wordt aan een speler in principe maximaal 1 keer een wildcard verstrekt.

Aanvragen
De promotor geeft de toegekende wildcards per e-mail door aan Henk Steeghs. Wanneer je zelf een wildcard wilt aanvragen kan dit alleen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Op basis van de aanvraag, waarbij beargumenteerd moet worden waarom een wildcard toegekend zou moeten worden, zal de zogenaamde wildcardgroep advies geven aan de competitieleider, welke uiteindelijk bepaalt of er wel of niet een wildcard toegekend wordt.

Aanvragen voor wildcards moeten minimaal 14 dagen voor het toernooi via het aanvraagformulier ingediend worden. Ook voor deelnemers die op basis van een wildcard meedoen, geldt de verplichting om voor de sluitingsdatum in te schrijven én te betalen. Als de wildcard toegewezen is, maar de inschrijving niet in orde is, kan niet deelgenomen worden.

Publicatie
Het afwijzen dan wel toekennen van de wildcard wordt uiterlijk op de maandag voorafgaand aan het toernooi gepubliceerd, tegelijk met de indeling. We streven er naar dit al op een eerder moment te doen. Na afwijzing of toekenning van een wildcard kan over dit besluit geen discussie meer plaatsvinden, eventuele feedback wordt mogelijk gebruikt als input voor beslissingen over volgende aanvragen.