Rss feed Mededelingen

Instroomregeling Eredivisie HS  24 mei

In Leidraad 3.7 Beachvolleybal Competitie is vanaf dit seizoen opgenomen dat in bepaalde gevallen de Organisator kan bepalen dat teams in kunnen stromen op de tweede dag van een eredivisietoernooi. Deze regeling is bedoeld voor teams die geformeerd zijn uit top 8 spelers van de nationale ranking en voornamelijk aan internationale toernooien deelnemen. Om deze teams ook in de gelegenheid te stellen aan een eredivisietoernooi in Nederland deel te nemen wordt deze spelers de mogelijkheid geboden op de tweede dag in te stromen.

Het wedstrijdschema wordt in deze gevallen hierop aangepast. Daarbij geldt dat een eredivisietoernooi op de eerste dag wel met het standaard aantal van 16 teams van start gaat.

Aankomend weekend zal bij het damestoernooi in Vlissingen, deze regeling worden toegepast. Dan zullen twee teams instromen op de tweede dag. 
 
Communicatie HS  19 mei
Afmeldingen en teamwijzigingen na de deadline (donderdag 15:00 uur) geef je telefonisch door aan de wedstrijdleider (het telefoonnummer is vermeld op het tabblad 'niveau' bij het betreffende toernooi).

Voor vragen en opmerkingen over het betreffende toernooi dient na de deadline ook contact opgenomen te worden met de wedstrijdleider en niet met de organisator. 

 
Nevobo kent wildcard toe aan BoehlĂ© / Van de Velde HS  08 mei

Nevobo stemt na zorgvuldige afweging in met de wildcardaanvraag

Steven van de Velde en zijn teamgenoot Dirk Boehlé keren als duo terug in het Nederlandse beachvolleybal. De Nevobo stemt na zorgvuldige afweging in met de wildcardaanvraag van het duo.

Het duo Steven van de Velde en Dirk Boehlé, dat in augustus 2015 het nationale kampioenschap beachvolleybal veroverde, speelde ruim anderhalf jaar geen wedstrijden. Oorzaak: Steven van de Velde zat een celstraf uit voor ontucht met een Engels minderjarig meisje. Eind 2016 kwam Van de Velde vrij. Op 13 maart deed hij hierover op AD.nl zijn verhaal.

Samen met zijn teamgenoot Dirk Boehlé vroeg Van de Velde een wildcard aan voor de aanstaande speelronde van de Eredivisie Beachvolleybal Tour in Arnhem.

Met de voorgeschiedenis van Steven vonden de directie en het bondsbestuur het essentieel een grondige afweging te maken. Daarvoor zijn deskundigen, van onder andere Reclassering Nederland en de Waag, bevraagd die Steven in de afgelopen periode begeleidden. Ook is geïnformeerd naar de juridische voorwaarden en de huidige persoonlijke situatie van Steven. Vervolgens zijn in samenwerking met Music and Sports, de promotor van de Eredivisie Beachvolleybal Tour, de sportieve randvoorwaarden gewogen. Op basis van de adviezen en de bevindingen met de professionals zijn door de directie en het bondsbestuur met Steven aanvullende afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder hij als speler weer kan uitkomen in de Nederlandse competitie.  

Mocht u hier nadere informatie over willen dan kan contact opgenomen worden met mediavoorlichter Thijs Pietersen: mediavoorlichting@nevobo.nl 

 
Nog plaatsen beschikbaar 2e divisie dames te Katwijk HS  02 mei
Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de tweede divisie. De teams die nu geplaatst zijn, blijven dat. 

Tot donderdag 12:00 uur is het mogelijk om alsnog in te schrijven. De extra ingeschreven teams worden donderdag geplaatst op volgorde van ranking. 
 
Bijgewerkte spelregels beachvolleybal beschikbaar! HS  02 mei
 Zorg dat je goed geïnformeerd bent voordat je het strand op gaat.

Lees hier verder welke regels zijn gewijzigd en versoepeld.

Naast het nieuwe spelregelboekje, vind je ook een overzicht met de wijzigingen en extra uitleg in interpretaties in de Handleiding en Instructie Arbitrage Beach.
 
Dit jaar fluitend naar het strand? HS  12 apr
Van beachspeler naar beachscheidsrechter! 

Ben of ken je iemand die niet meer speelt, maar nog wel betrokken wil blijven in het beachvolleybal... dat kan als beachscheidsrechter!

Als voormalig (sub)topspeler/ster kan je iets belangrijks toevoegen aan het huidige scheidsrechterscorps: je kennis van, ervaring met en het gevoel voor de sport als speler/ster!

 

In juni 2017 kun je starten als beachscheidsrechter. Lees hier meer over hoe, wat, waar, wanneer. Fluitend naar het strand, doen!

 
Vergroten spelplezier Beachvolleybal HS  08 feb

In de beleidsvisie arbitrage is opgenomen dat de Nevobo voornemens is het spelplezier te vergroten. Dit onderwerp is in het zaalvolleybal vorig seizoen uitgebreid aan bod geweest en op basis van inventarisatie van de voorstellen uit de zaalvolleybalgemeenschap, zijn zaken veranderd, afgeschaft of toegevoegd.

Ook voor het beachvolleybal willen we inventariseren waar het spelplezier te vergroten is op het gebied van randvoorwaarden, protocollen en andere zaken.

Dus spelers, trainers en officials, denk met ons mee!

Zijn er zaken die je wilt toevoegen, veranderen of afschaffen binnen het beachvolleybal met uitzondering van de spelregels?

Laat het ons weten en stuur je idee(ën) vóór 25 februari 2017 naar spelplezier@nevobo.nl en vermeld daarin je naam/functie en welke zaken je je verandert wil zien. Alle reacties worden meegenomen in de besprekingen en besluitvorming.

 
Nieuwe leidraad per 1 april HS  06 feb
 We zitten nog in de winterperiode maar de voorbereidingen voor het nieuwe beachseizoen zijn in volle gang bezig!  

Zoals jullie op deze website kunnen zien wordt de concept beachtoernooikalender steeds beter gevuld.

Verder wordt de leidraad op dit moment aangepast. Denk hierbij aan aanpassingen op gebied van het aanvragen van een wildcard en het toekennen van rankingpunten. De nieuwe leidraad zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden maar uiterlijk 1 april 2017.

Bovenstaande is tot stand gekomen naar aanleiding van feedback die wij vanuit de doelgroep hebben ontvangen tijdens; bijenkomst NK Beach Indoor te Aalsmeer & The Sport Box te Utrecht  besprekingen en via mail. Nogmaals hartelijk dank voor het positief meedenken! 

Als jullie vragen, opmerkingen of suggesties hebben, mail deze dan naar beach@nevobo.nl.

 
Tellen tijdens toernooien KS  02 sep

Afgelopen seizoen is het voorgekomen dat teams aangewezen om bij een wedstrijd als teller en/of scheidsrechter op te treden, dit verzaakt/geweigerd hebben.

In het reglement beachvolleybal competitie staan de volgende artikelen:

3.6.6.3 Naast de in artikel 3.6.6.1 genoemde scheidsrechters kunnen één of beide spelers van een team door de Wedstrijdleider aangewezen worden om bij een wedstrijd als teller en/of scheidsrechter op te treden. Zij kunnen hiervoor iemand anders vragen, maar blijven verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting.

3.6.9.4 Indien een team niet voldoet aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.6.6.3 worden de op die dag behaalde Rankingpunten èn het prijzengeld gehalveerd. december 2008

Dit seizoen hebben wij géén maatregelen opgelegd voor het niet op komen dagen als teller. Omdat het helaas toch té vaak voorkomt, wordt er komend seizoen strenger op toegezien dat teams hun taken uitvoeren en zodra teams verzaken zullen er conform artikel 3.6.9.4 maatregelen opgelegd worden.

 
Oude nieuwsberichten

Laatste updates

12-06
Nieuws in Barendrecht
12-06
Nieuws in Dordrecht
12-06
Nieuws in Noordwijk
12-06
Nieuws in Venlo
12-06
Nieuws in Winterswijk
12-06
Nieuws in Zaandam
07-06
Nieuws in Utrecht
06-06
Nieuws in Utrecht
03-06
Nieuws in Bilthoven
03-06
Nieuws in Schoorl