Rss feed Mededelingen

Vergroten spelplezier Beachvolleybal HS  08 Feb

In de beleidsvisie arbitrage is opgenomen dat de Nevobo voornemens is het spelplezier te vergroten. Dit onderwerp is in het zaalvolleybal vorig seizoen uitgebreid aan bod geweest en op basis van inventarisatie van de voorstellen uit de zaalvolleybalgemeenschap, zijn zaken veranderd, afgeschaft of toegevoegd.

Ook voor het beachvolleybal willen we inventariseren waar het spelplezier te vergroten is op het gebied van randvoorwaarden, protocollen en andere zaken.

Dus spelers, trainers en officials, denk met ons mee!

Zijn er zaken die je wilt toevoegen, veranderen of afschaffen binnen het beachvolleybal met uitzondering van de spelregels?

Laat het ons weten en stuur je idee(ën) vóór 25 februari 2017 naar spelplezier@nevobo.nl en vermeld daarin je naam/functie en welke zaken je je verandert wil zien. Alle reacties worden meegenomen in de besprekingen en besluitvorming.

 
Nieuwe leidraad per 1 april HS  06 Feb
 We zitten nog in de winterperiode maar de voorbereidingen voor het nieuwe beachseizoen zijn in volle gang bezig!  

Zoals jullie op deze website kunnen zien wordt de concept beachtoernooikalender steeds beter gevuld.

Verder wordt de leidraad op dit moment aangepast. Denk hierbij aan aanpassingen op gebied van het aanvragen van een wildcard en het toekennen van rankingpunten. De nieuwe leidraad zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden maar uiterlijk 1 april 2017.

Bovenstaande is tot stand gekomen naar aanleiding van feedback die wij vanuit de doelgroep hebben ontvangen tijdens; bijenkomst NK Beach Indoor te Aalsmeer & The Sport Box te Utrecht  besprekingen en via mail. Nogmaals hartelijk dank voor het positief meedenken! 

Als jullie vragen, opmerkingen of suggesties hebben, mail deze dan naar beach@nevobo.nl.

 
Concept kalender beachvolleybaltoernooien 2017 HS  11 Jan
Hieronder vind u de concept kalender beachvolleybaltoernooien 2017. 

Voor vragen, mutaties en toevoegingen op deze 
conceptkalender kunt u contact opnemen met Rik Eisma via: rik.eisma@nevobo.nl    
Dit geldt ook voor verenigingen die in aanmerking willen komen voor het organiseren van een of meerdere toernooien. 

De mutaties in de nieuwe conceptkalender zijn in oranje aangegeven. Verder zijn de data van de Worldtour toegevoegd.

De definitieve kalender wordt vóór 1 april 2017 gepubliceerd.

files/file/toernooien%202017/Concpet%20toernooikalender%20beachcompetitie%202017%20(per%203%20februari%202017).pdf


 
Competitieleider Nationale Beachcompetitie KS  06 Dec
Per 1 september heeft Kira binnen de Nevobo een nieuwe fuctie gekregen als accountmanager in regio Oost. Dit betekent dat zij niet meer werkzaam zal zijn als competitieleider voor de Nationale Beachcompetitite. Deze werkzaamheden zijn bij Henk Steeghs belegd. Henk heeft hier deze zomer bij afwezigheid van Kira al invulling aan gegeven maar zal dit dus nu structureel in gaan vullen. 
Henk is (net als Kira) bereikbaar onder het mailadres beach@nevobo.nl. 
 
Uitnodiging beachvolleybal bijeenkomst HS  06 Dec
 Binnenkort wordt in de media kenbaar gemaakt dat de Nevobo met een “nieuwe” promotor voor de nationale eredivisie beachvolleybal in zee gaat. Velen van jullie waren al op de hoogte dat Music and Sports en de energieke directeur Wilco Nijland deze rol gaat invullen. Wilco heeft Bossaball letterlijk naar een hoger niveau gebracht en met de opening van “The Sport Box” in Utrecht springt hij in een need om de UrbanSports te kunnen beoefenen.

Wij zijn van mening dat Wilco in staat is om de nationale eredivisie beachvolleybal naar een hoger plan te tillen en daarnaast “het gevoel” weer terug weet te brengen. Zowel de beleving op de velden, maar ook er omheen. In dit nieuwe concept zijn jullie als deelnemers aan de nationale beachcompetitie 1 van de belangrijkste pilaren.

 

Om die reden willen we jullie dan ook uitnodigen om aanwezig te zijn bij 1 van de volgende bijeenkomsten.

 

Zaterdag 7 januari 2017 14.00-15.00 uur

The Beach Aalsmeer (tijdens NK indoor)

Oosteinderweg 247

1432 AT Aalsmeer

 

Of

 

Woensdag 11 januari 2017 om 20.00 uur

The Sport Box

Nijverheidsweg 29

3534 AM, Utrecht

 

Tijdens deze bijeenkomsten geeft Wilco door middel van een presentatie zijn visie op de eredivisie 2.0 en gaat graag met jullie de dialoog aan. Mocht je interesse hebben en wil je graag je ideeën delen of ben je gewoon nieuwsgierig, meld je dan aan voor de bijeenkomst.

 

Aanmelden kan hier.

 

Tot ziens bij 1 van deze bijeenkomsten,

Met vriendelijke groet,

Rik Eisma en Henk Steeghs

 
Tellen tijdens toernooien KS  02 Sep

Afgelopen seizoen is het voorgekomen dat teams aangewezen om bij een wedstrijd als teller en/of scheidsrechter op te treden, dit verzaakt/geweigerd hebben.

In het reglement beachvolleybal competitie staan de volgende artikelen:

3.6.6.3 Naast de in artikel 3.6.6.1 genoemde scheidsrechters kunnen één of beide spelers van een team door de Wedstrijdleider aangewezen worden om bij een wedstrijd als teller en/of scheidsrechter op te treden. Zij kunnen hiervoor iemand anders vragen, maar blijven verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting.

3.6.9.4 Indien een team niet voldoet aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.6.6.3 worden de op die dag behaalde Rankingpunten èn het prijzengeld gehalveerd. december 2008

Dit seizoen hebben wij géén maatregelen opgelegd voor het niet op komen dagen als teller. Omdat het helaas toch té vaak voorkomt, wordt er komend seizoen strenger op toegezien dat teams hun taken uitvoeren en zodra teams verzaken zullen er conform artikel 3.6.9.4 maatregelen opgelegd worden.

 
Oude nieuwsberichten

Laatste updates

18-03
Nieuws in NK Veteranen
14-03
Nieuws in NK Veteranen
02-03
Nieuws in NK Veteranen
05-01
Nieuws in NK Beach Indoor Aalsmeer 2017
02-01
Nieuws in NK Beach Indoor Aalsmeer 2017
01-01
Nieuws in NK Beach Indoor Aalsmeer 2017